handicapped dogs in wheelchairs

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

این ویلچر ها برای سگ هایی که دست های  آن ها سالم است  قابل استفاده میباشد.

با آرزوی اینکه  سگ ها ی معلول ما با استفاده از این ویلچر ها قادر به زندگی راحت تر و بهتری  باشند .

زمانی که شما دیگر به این ویلچر ها نیازی نداشتید میتوانید آن را به سگ های نیازمند بفروشید یا اهدا کنید .

از زمان خرید این محصول به مدت ۵ سال ما کلیه قطعات را رایگان تعمیر میکنیم .

هزینه حمل به عهده خریدار میباشد.